ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่ผลักดัน GI Plus เพิ่มมูลค่าสินค้า GI เอกลักษณ์ภาคใต้

449
10.05.66

50000000000000000000

DIP
DIP
DIP
DIP
DIP
DIP

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 9067599

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา