ข่าวประชาสัมพันธ์

“เกลือสมุทรแม่กลอง” สินค้า GI ใหม่จังหวัดสมุทรสงคราม จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในชุมชนกว่า 51 ล้านบาท

141
08.09.66

Untitled 1 Recovered

DIP
DIP
DIP
DIP
DIP

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

chat-1

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 9368739

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา