ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญชวนสมัคร การฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (JPO/IPR Training Program)

1176
02.05.66

Annoucement.jpo2 1

 

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 9067602

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา