การสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการวัดมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาในการประกอบธุรกิจ หัวข้อ “การใช้เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์สร้างมูลค่าทางธุรกิจ”

2419
15.12.61

       เมื่อวันที่ 4ธันวาคม 2561 นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นประธานเปิดการสัมมนา
เผยแพร่ผลการศึกษาโครงการวัดมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาในการประกอบธุรกิจหัวข้อ “การใช้เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์สร้างมูลค่าทางธุรกิจ”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้และตระหนักถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้มีการนำทรัพย์สินทางปัญญาของไทยไปใช้ประโยชน์ในทางพาณิชย์อย่างเหมาะสม  และเป็นระบบเพื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 300 คน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

DIP
DIP
DIP
DIP
DIP

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 3622896

กรมทรัพย์สินทางปัญญา