สิทธิบัตร

491645
29.08.59

Patent Final2

Banner 2

Banner 1

 

 

Patent Tools and Links (เครื่องมือสิทธิบัตร และลิงค์ที่เกี่ยวข้อง)

 

 

กระบวนตรวจสอบสิทธิบัตรแบบเร่ง

 

โครงการภายใต้ความร่วมมือ ASPEC

โครงการภายใต้ความร่วมมือ ASPEC

(การร้องขอใช้ผลการตรวจสอบสิทธิบัตรของประเทศสมาชิกอาเซียน)
โครงการภายใต้ความร่วมมือ PPH

โครงการภายใต้ความร่วมมือ PPH

(การร้องขอใช้ผลการตรวจสอบสิทธิบัตรของสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น)
 
 
 
 
 
 

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 10039835

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา