การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ

การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ

การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
  1. 1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว กระตือรือร้น ให้ข้อมูลชัดเจน

    Invalid Input
  2. 2. ระบบการยืนยันตัวตนมีขั้นตอนที่เหมาะสม เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน

    Invalid Input
  3. 3. ความเห็นเพิ่มเติม
    Invalid Input
  4. Invalid Input

1368สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา / ติดต่อ 02-528-7010

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : webmaster@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 8900957

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา