ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-Patent) กายใต้โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-Patent) เพื่อรองรับข้อมูลคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และข้อมูลเอกสารการพิจารณาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นฯ

710
30.04.62

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6032513

กรมทรัพย์สินทางปัญญา