ศูนย์ข่าวกรมทรัพย์สินทางปัญญา

การระดมกวาดล้างสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั่วประเทศ

185
07.03.66

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : webmaster@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 8900948

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา