การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและ คู่มือการกรอก - การป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา

52254
23.09.59

 

ลำดับรายการPDF DOC ตัวอย่าง 
1แบบฟอร์มคำขอแจ้งขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า Pdf Icon  
2ตัวอย่างการเขียนแบบฟอร์มคำขอแจ้งขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า   Sample Icon
3ตัวอย่างหนังสือยินยอมชดใช้ค่าเสียหายกรณีขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า   Sample Icon
4
แบบฟอร์มรายงานผลการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
(ด้านการตรวจสอบพื้นที่น่าสงสัยว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา)
Pdf IconDoc Icon 
5
แบบฟอร์มรายงานผลการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
(ด้านการจับกุมร้านค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา)
Pdf IconDoc Icon 
6
แบบฟอร์มรายงานผลกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ด้านการรณรงค์การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา)
Pdf IconDoc Icon 

 

 

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : webmaster@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 8642044

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา