ศูนย์ข่าวกรมทรัพย์สินทางปัญญา

การจับกุมสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์

211
27.02.66

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : webmaster@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 8900943

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา