ศูนย์ข่าวกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ระดมกวาดล้างสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 – 6 ระหว่างวันที่ 6-12 ธันวาคม 2565

188
26.12.65

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : webmaster@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 8756047

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา