ประกาศคณะกรรมการตัวแทนสิทธิบัตร ที่ ๕/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตร

1506
23.08.61

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 6296349

กรมทรัพย์สินทางปัญญา