DESIGN PATENT

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

ประกาศคณะกรรมการตัวแทนสิทธิบัตร ที่ 2/2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตร

814
14.02.66

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 9067603

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา