ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

19. สช 50100019 ไข่เค็มไชยา

18. สช 50100018 กาแฟดอยช้าง

17. สช 50200017 คอนยัค

13. สช 49100013 สับปะรดนางแล

09. สช 49200009 แชมเปญ

05. สช 49100005 กาแฟดอยตุง

01. สช 48200001 พิสโก

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+
 

W3C WIA AAA WCAG20

จำนวนผู้ชม : 5792261

กรมทรัพย์สินทางปัญญา