ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลรายละเอียดผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (โปรดระบุข้อมูลโดยละเอียด เพื่อประโยชน์ในการติดตามเรื่องร้องเรียน)
ชื่อ *
Please let us know your name.
นามสกุล *
Please write a subject for your message.
อีเมล์ *
Please let us know your email address.
เบอร์โทรศัพท์
Invalid Input
โปรดระบุ ชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงานของผู้ถูกร้องเรียน และรายละเอียดพฤติการณ์ที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
Invalid Input
หมายเหตุ เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารของผู้ร้องเรียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะปกปิดชื่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
*
Invalid Input

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

chat-1

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 10040030

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา