COPYRIGHT

ลิขสิทธิ์

ข้อมูลเจ้าของลิขสิทธิ์และตัวแทนผู้รับมอบอำนาจในประเทศไทย

 

"ข้อมูลที่ปรากฏไม่ได้รับรองความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทน โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง"

1368สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

DIP Logoกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : saraban@ipthailand.go.th สายด่วน 1368 

chat-1

 


 facebook  instagram  youtube  twitter

จำนวนผู้ชม : 9898594

ipv6 ready W3C WIA AAA WCAG20

กรมทรัพย์สินทางปัญญา